Jak korzystać
Zadawanie pytań
Szukanie zaawansowane
Obrysy województw, powiatów, gmin
Środek mapy
Zasoby
Przydatne punkty
Zdjęcie satelitarne Google'a
Wikimapia
Wymagania techniczne
Współrzędne
Linki do mapy
Nasze adresy
Gdy mapa nie działa...
O nas
Wersja do druku

mapa logo

Interaktywna mapa Polski

Jak korzystać

Szukasz miejscowości? Wpisz jej nazwę w okienko formularza zatytułowanego Miejscowość, znajdującego się po prawej stronie okna z mapą, i kliknij guzik Pokaż (okienko na nazwę ulicy możesz zostawić puste). Na liście trafień pokażemy wszystkie miejscowości o takiej nazwie, jakie mamy w naszej bazie. I oczywiście zaznaczymy je wiśniowymi okręgami, prostokątami lub wielokątami na widocznym fragmencie mapy.

Szukasz ulicy lub konkretnego adresu? Użyj w formularzu także okienka Ulica i numer domu.

Aby wybrać i zaznaczyć swój punkt na mapie, ustaw kursor w odpowiednim miejscu i kliknij dwa razy. Kliknięty punkt przesuniemy wtedy na środek okna i wyświetlimy jego współrzędne geograficzne.

Mapę możesz przesuwać, ciągnąc ją myszką lub klikając guziki róży wiatrów.

Aby zaznaczony punkt umieścić w środku okna, kliknij guzik Środkuj.

Aby zmienić warstwę mapy, używaj guzików Zbliż i Oddal lub guzików radiowych poszczególnych warstw mapy, które znajdują sie pomiędzy guzikami Zbliż i Oddal. Punkt, znajdujący się w środku okna, po zmianie warstwy pozostanie nadal w jego środku. Liczby znajdujące się przy guzikach radiowych opisują dokładność (skalę) danej warstwy – ilu metrom w terenie odpowiada jeden piksel na ekranie.

Wymiary okienka z mapą zależą od wielkości okna przeglądarki. Możesz je powiększyć, żeby zajmowało cały ekran.

Zadawanie pytań

Jeśli w formularz wpiszesz nazwę miejscowości składającą się z kilku wyrazów, jako wynik pokażemy te miejscowości, które zawierają w nazwie wszystkie te wyrazy.

Podobnie, jeśli w formularz wpiszesz miejscowość i ulicę, pokażemy tylko takie miejscowości, w których jest ta ulica. Ulicę pokażemy w najmniejszym prostokącie, w jakim się jeszcze mieści. Może się zdarzyć, że nawet na najdokładniejszej warstwie mapy nie będzie jej nazwy. Współrzędne punktu na ulicy, które podajemy, są współrzędnymi środka tej ulicy.

Jeśli w formularz wpiszesz pełny adres (miejscowość, ulicę i numer domu), pokażemy lokalizację tego miejsca. Jeśli w naszej bazie nie mamy położenia tego domu, ale mamy inne domy przy tej ulicy, wiśniowym prostokątem zaznaczymy ulicę, a wiśniowymi okręgami – położenia najbliższych domów, zarówno po tej samej, jak i po przeciwnej stronie ulicy.

Dywiz (minus) w nazwie miasta i ulicy traktujemy jako spację, co oznacza, że wynik dla pytania Bielsko-Biała jest taki sam, jak dla Bielsko Biała.

Nazwy można kończyć gwiazdką, ale przed gwiazdką muszą w wyrazie występować co najmniej trzy litery.

Podczas szukania zamieniamy polskie litery na ich odpowiedniki bez ogonków i akcentów (wyniki dla Łódż i lodz będą identyczne).

W formularz miejscowości można także wpisać kod pocztowy (razem z nazwą miejscowości lub bez niej). Wtedy odpowiednio zawężamy poszukiwania.

Na liście trafień pokazujemy nie więcej niż 50 pozycji.

Miejscowości porządkujemy na liście trafień według liczby mieszkańców.

Liczby mieszkańców podajemy według spisu GUS. Dla miast są to dane z 30 czerwca 2008 roku; dla wsi – starsze.

Dla niektórych miejscowości mamy w naszej bazie także ich nazwy nieoficjalne, używane lokalnie lub w przeszłości, np. ich stare nazwy niemieckie oraz nazwy używane do niedawna przez Pocztę Polską. Nazw tych normalnie nie wyświetlamy, ale korzystamy z nich podczas wyszukiwania.

Jeśli nie znajdujemy odpowiedzi na pytanie o miejscowość i ulicę lub o adres w naszej bazie, przekazujemy pytanie geokoderowi Google'a i wyświetlamy otrzymaną odpowiedź, oznaczając ją logiem Google'a.

Jeśli nie znajdujemy żadnej odpowiedzi, staramy się wskazać to słowo w pytaniu, w którym prawdopodobnie jest błąd (literówka, błąd ortograficzny lub po prostu inaczej się je pisze).

Podczas przeszukiwania bazy pomijamy w nazwach ulic wszystkie zbyteczne elementy, typu "aleja", "ulica", "plac". Jeśli nie znajdujemy danej ulicy, a wpisałeś nazwę składającą się z kilku słów, spróbuj usunąć wszystkie słowa zbyteczne. Jeśli np. nazwa składa się z imienia i nazwiska, zostaw samo nazwisko. Jeśli nazwisko składa się z kilku elementów, np. jest w nim pseudonim, zostaw tylko człon najważniejszy.

Szukanie zaawansowane

Jeśli klikniesz guzik Szukanie zaawansowane, wyświetlimy kilka formularzy pozwalających na bardziej wyrafinowane sposoby przeszukiwania naszych baz danych.

Korzystając z formularza Przeszukaj wszystkie bazy danych możesz przeszukiwać opisy wszystkich naszych przydatnych punktów (POI).

Korzystając z formularza Obiekt geofizyczny, możesz szukać gór, rzek, jezior, kanałów, lasów, parków, wysp i wielu innych obiektów geofizycznych.

W formularz Punkt o współrzędnych geograficznych możesz wpisać współrzędne i wyświetlić fragment mapy wyśrodkowany w tym punkcie. Współrzędne możesz podać w kilku formatach: w stopniach z ułamkiem dziesiętnym, w stopniach i minutach z ułamkiem, a także po prostu w stopniach, minutach i sekundach. Ułamki stopni wpisuj po przecinku lub kropce w to samo okno formularza, co stopnie. Współrzędne możesz też wpisać, podając je w metrach w układzie geodezyjnym "1992".

Za pomocą formularzy wyświetlanych w tym zestawie możesz szukać także stacji kolejowych, kodów pocztowych oraz miejscowości z uwzględnieniem nazwy województwa, powiatu lub gminy.

Obrysy województw, powiatów i gmin

Aby wyświetlić obrys województwa małopolskiego, w formularz na nazwę miejscowości wpisz województwo małopolskie. Tak samo możesz wpisać słowo powiat i nazwę powiatu oraz słowo gmina i nazwę gminy.

Środek mapy

Na środku okna z mapą znajduje się krzyżyk. Jego współrzędne geograficzne pokazujemy z prawej strony, bezpośrednio pod guzikiem Oddal. Za pomocą małego guzika po prawej stronie tych współrzędnych możesz zmieniać sposób ich wyświetlania: w stopniach z ułamkiem; w stopniach, minutach i sekundach. Posługując się nim, możesz też ukryć krzyżyk.

W formularz, w którym pokazujemy współrzędne środka, możesz wpisać swoje współrzędne. Jeśli wpiszesz i naciśniesz klawisz Enter, przesuniemy środek mapy do tego właśnie punktu. Współrzędne możesz wpisać w stopniach z ułamkiem dziesiętnym, w stopniach i minutach lub w stopniach, minutach i sekundach. W każdym z tych przypadków wpisuj najpierw szerokość, a potem długość geograficzną, a poszczególne liczby oddzielaj spacjami. Obie współrzędne musisz wpisać w tym samym formacie. Oznacza to, że zawsze musisz wpisać albo dwie liczby (stopnie z ułamkiem dziesiętnym), albo cztery (stopnie i minuty, przy czym te ostatnie mogą być z ułamkiem dziesiętnym), albo sześć (stopnie, minuty i sekundy).

Zasoby

W serwisie mamy dane o położeniu i przynależności administracyjnej 913 miast (tyle polskich miejscowości miało prawa miejskie na początku 2014 roku) i 50 tysięcy wsi i osiedli wiejskich.

Mamy także dane o położeniu ponad 100 tysięcy ulic oraz o położeniu tysiąca stacji kolejowych.

Jeden piksel (punkt na ekranie) najdokładniejszej warstwy mapy odpowiada mniej więcej 38 centymetrom w terenie. Tak samo jest w przypadku zdjęcia satelitarnego (jeśli dla danego punktu istnieje takie zdjęcie). "Mniej więcej", gdyż skala mapy i zdjęcia zmienia się na obszarze Polski systematycznie z szerokością geograficzną o circa 10% od morza do Bieszczad (wynika to z rodzaju odwzorowania, jakiego używamy).

Każda kolejna warstwa jest 2 razy "mniej dokładna" od poprzedzającej. Liczba npo prawej stronie guzika radiowego służącego do zmieniania warstw mapy, to rozmiar w terenie (w poziomie i pionie) jednego piksela ekranowego. Niestety nie możemy dla poszczególnych warstw podać dokładnej skali (w zwykłym sensie kartograficznym), bo 1 centymetr na ekranie odpowiada różnym odległościom w terenie, zależnie od rozmiaru i rozdzielczości ekranu.

Przydatne punkty

Są to miejsca, w których znajduje się jakiś obiekt, coś ciekawego lub przydatnego. A także coś mogącego służyć w terenie jako punkt orientacyjny. Na przykład jezioro, szczyt górski, centrum handlowe, stadion, cmentarz, kościół. Bywają nazywane POI, od angielskiej nazwy Points of Interest.

Przydatne punkty podzieliliśmy na kategorie. Można je wybrać za pomocą menu, które znajduje się bezpośrednio pod szarym paskiem z napisem Przydatne punkty, po prawej stronie okna z mapą. Można je zgasić (wyłączyć) guzikiem Ukryj.

Na szarym pasku, znajdującym się nadpowyżscym menu, pokazujemy, ile punktów wybranej kategorii znajduje się w danym momencie w oknie mapy (ile widać na ekranie).

Jedną z istotnych kategorii są punkty specjalne. Są one wyświetlane tylko na bardziej dokładnych warstwach mapy (dla z <= 128m). Są to przeprawy promowe przez wody śródlądowe, porty promów żeglugi morskiej, porty lotnicze, przejścia graniczne.

Zdjęcie satelitarne Google'a

Podczas korzystania z naszego serwisu możesz zobaczyć, jak miejsce, które znalazłeś na mapie, wygląda na zdjęciu satelitarnym (lub lotniczym).

Aby pokazać zdjęcie satelitarne, odwołujemy się do serwisu Google'a, który z kolei wykorzystuje zdjęcia pochodzące z różnych źródeł. Nie wszystkie części Polski są sfotografowane w jednakowej rozdzielczości. Trzeba pamiętać też, że poszczególne zdjęcia pochodzą z różnych dat i niekoniecznie odzwierciedlają dzisiejszy stan zabudowy.

Wikimapia

Poniżej okna z mapą, obok linku Kontakt, umieściliśmy link Wikimapia do serwisu www.wikimapia.org. Po kliknięciu tego linku, w osobnym oknie przeglądarki, otwiera się ten serwis, ładując zdjęcie satelitarne tego samego obszaru. Środki okien będą miały te same współrzędne, zoom będzie ten sam. Jest to o tyle interesujące i praktyczne, że Wikimapia ma dużą bazę obiektów zaznaczonych przez użytkowników. Szukając czegoś w konkretnym miejscu, warto spojrzeć na zdjęcie satelitarne pokazywane w Wikimapii (krótki opis miejsca pokazuje się po najechaniu kursorem myszy na taki prostokąt; pełny opis – po kliknięciu).

Wymagania techniczne

Aby mapa działała, musisz mieć w swojej przeglądarce włączoną obsługę JavaScriptu.

Obecna wersja działa z przeglądarkami IE 9, Firefox 10, Opera 11, Safari 5, Google Chrome 17 oraz większością ich wersji wcześniejszych i wszystkimi późniejszymi.

Współrzędne

Jeśli wybierzesz punkt na mapie, klikając dwa razy, zaznaczymy go wiśniowym okręgiem i pokażemy jego współrzędne: szerokość geograficzną N i długość geograficzną E. W tej chwili N oraz E wyznaczamy z dokładnością rzędu 0,1 sekundy łuku.

W sposób ciągy pokazujemy współrzędne geograficzne środka okna z mapą (centralnego wiśniowego krzyżyka). Wyświetlamy je pod guzikiem Oddal. Klikając mały guzik –/– po prawej stronie współrzędnych, możesz zmienić sposób wyświetlania tych współrzędnych, a także ukryć centralny krzyżyk.

Linki do mapy

Możesz w swojej witrynie (lub np. w e-mailu) umieścić link do mapy, po kliknięciu którego wyświetli się fragment mapy w wybranym powiększeniu. Na mapie możesz zaznaczyć punkt. Najprościej jest to zrobić, klikając guzik Linkuj.

Nie potrzebujesz naszej zgody, aby w swojej witrynie umieścić taki link.

Link do mapy można przygotować także "ręcznie"...

Parametry opisujące sposób wyświetlania musisz umieścić w linku jako parametry po znaku zapytania: nc=, ec=, z=, a także opcjonalnie n=, e= oraz t=. Parametry nc= oraz ec= to współrzędne geograficzne (długość i szerokość w stopniach) środka wyświetlanego fragmentu mapy, z= to warstwa mapy (z=1m to najdokładniejsza, z=2m to kolejna itd.). Jeśli podasz n=, e=, to zostanie zaznaczony punkt o takich współrzędnych. Jeśli podasz n= i e= a nie podasz nc= i ec=, to punkt ten znajdzie się w środku mapy. Jeśli podasz n= i e= oraz t=, to tekst umieszczony po t= będzie użyty do opisania tego punktu.

Nadal działają linki w innych formatach używanych dawniej w naszym serwisie.

Przykłady linków...

Współrzędne geograficzne N (szerokość geogr. północna) oraz E (długość geogr. wschodnia) można w linku zapisać na kilka sposobów (w stopniach z przecinkiem, w stopniach oraz minutach z przecinkiem, w stopniach, minutach oraz sekundach z przecinkiem):

Zoom można zapisywać według numerów warstw lub liczby metrów przypadających na jeden pixel ekranowy, a więc:

Nasze adresy
Gdy mapa nie działa...

Prosimy o sygnał, jeśli coś w serwisie nie działa lub zawiesza się podczas ściągania aplikacji lub danych.

Zdarza się, że sieci lokalne ograniczają swoim użytkownikom dostęp do niektórych zewnętrznych adresów. Możliwe jest także, że to Google zablokował dostęp do siebie dla klasy adresów IP obsługiwanej przez taką sieć. Jeśli komputer jest częścią lokalnej sieci, szukaj pomocy u administratora tej sieci.

Jeśli nasz kod nie ładuje się poprawnie do przeglądarki lub nie uruchamia się po załadowaniu, to najprawdopodobniej:

Rada: wyczyść cache swojej przegladarki i przeładuj stronę (aplikację): kliknij odpowiednią ikonkę w przeglądarce, trzymając naciśnięty klawisz Shift na klawiaturze.

Jeśli powyższe nie pomoże...

Powinno pomóc! Jeśli pomogło, to prawdopodobnie po drodze jest jakiś serwer proxy, który nie lubi przekazywać plików typu .js (javascipt) w skompresowanej postaci.

Jeśli nie pomogło, daj nam znać o swoim problemie, wysyłając mail pod adresem: uwagi@mapa.szukacz.pl. Napisz z jakiej przeglądarki korzystasz (podaj przy tym także numer jej wersji).

O nas

Serwis mapa.szukacz.pl korzysta obecnie z mapy świata robionej z danych zbieranych przez entuzjastów z całego świata w ramach projektu Open Street Map. Korzysta też z map i zdjęć satelitarnych dostarczanych przez Google'a.

Serwis ten jest własnością spółki z o.o. 24 Godziny. Dariusz Kowalczyk napisał serwer www odpowiadający na pytania użytkowników i wysyłający wszystkie dodatkowe elementy. Razem napisaliśmy kod wyświetlający mapę w przeglądarce użytkownika.

Mieczysław Prószyński
Ostatnie poprawki w powyższym tekście: 2014-12-16
Debiut online (jako pilot.pl oraz mapapolski.pl): 2000
Copyright © 24 Godziny sp. z o.o. 2000–2016
Wróć na górę strony