Poznań - Informacje dodatkowe

Nazwa: Poznań - miasto
Województwo: wielkopolskie - dawne: poznańskie
Powiat: Poznań
Gmina: Poznań
Ludność: 570828
Kod: 60-010 do 61-890
Tel.: 0-61

Poznań - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Poznań - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • okres kultury łużyckiej - osada z chatami o konstrukcji sumikowo-łątkowej na Sołaczu
 • okres wpływów rzymskich - osada
 • VII-VIII w. - wczesnośredniowieczne osady w Dębcu, Dębinie i Luboniu
 • VIII/IX w. - gród z obwałowaniami na Ostrowie Tumskim, otoczony Wartą i Cybiną
 • 2 połowa X w. - wzniesienie rezydencji księcia i kościoła grodowego
 • 968 - pierwsze w Polsce biskupstwo, w czasach Mieszka I na równi z Gnieznem gród stołeczny
 • 965-992 - najstarszy rocznik z zapisami dotyczącymi dynastii
 • 992 - w katedrze pochowano Mieszka I
 • 1005 - zawarto tu pokój między Bolesławem Chrobrym a Henrykiem II - późniejszym cesarzem Niemiec
 • 1025 - pochowano Bolesława Chrobrego
 • 1253 - otrzymanie praw miejskich magdeburskich od Bolesława Pobożnego
 • 1314 - zdobycie miasta przez stronników Łokietka
 • 1394 - nadanie prawa składu przez Władysława Jagiełłę
 • do 1662 - czynna była w mieście mennica
 • 1519 - powstanie Akademi Lubrańskiego
 • 1521 - wśród mieszczan zaczął się szerzyć luteranizm
 • 1571 - powstanie kolegium jezuickiego
 • 1704 - miasto oblegali Sasi i Rosjanie
 • 1709 - miasto nawiedziła wielka zaraza
 • 1772 - Poznań przejściowo okupowany przez Prusaków
 • 1793 - miasto pod zaborem pruskim
 • 1803 - wielki pożar spalił prawie całe miasto
 • 1807-15 - miasto stało się ośrodkiem departamentu w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - miasto ponownie znalazło sie pod zaborem pruskim
 • 1829-39 - Prusacy budują fortyfikacje i cytadelę
 • 1841 - otwarto Bazar - ośrodek polskiego życia towarzyskiego i politycznego
 • 1846 - nieudolna próba powstania
 • 1848 - powstanie wielkopolskie
 • 1875 - otwarto w mieście Teatr Polski
 • 1871 - Poznańskie stało sie prowincją Prus
 • 1894 - powstała w Poznaniu organizacja nacjonalistyczna - Ostmarkenverein
 • 26 grudnia 1918 - wybuch Powstania Wielkopolskiego
 • 1919 - otwarto Uniwersytet Poznański
 • 1956 - w walkach ulicznych ginie 76 osób
 • 1921 - Poznań został miastem wojewódzkim

  Odwiedź:

 • pierwotnie kamienna bazylika przedromańska - katedra św. Piotra i Pawła
 • gotycki kościół NMP
 • pierwotnie gotycki ratusz z XIII/XIV w.
 • domki budnicze z podcieniami z XVI w.
 • budynek wagi miejskiej z XVI w.
 • klasycystyczny odwach z 1787 r.
 • pałac Działyńskich z 1776 r.
 • klasycystyczny pałac Mielżyńskich z 1798 r.
 • Pałac Gorków z 1549 r.
 • dawna szkoła jezuicka z XVIII w.
 • pojezuicki barokowy kościół farny św. Stanisława z 1651-1705 r.
 • dawne budynki jezuitów: wieża-dzwonnica z 1737 r. i kolegium z 1701-33 r.
 • gotycki kościół dominikanów, obecnie jezuitów z 1244-53
 • barokowy kościółek Krwi Pana Jezusa
 • gotycki kościół NMP Wspomożenia Wiernych z 1404-30 r.
 • klasztor dominikanek , obecnie salezjanów
 • zamek gotycki z XIII w. na Górze Przemysława
 • barokowy kościół i klasztor franciszkanów z 1668-1728 r.
 • gotycki kościół św. Wojciecha z XV w. na Wzgórzu św.Wojciecha z drewnianą dzwonnicą z XVIII w.
 • barokowy klasztor karmelitów bosych z 1635-37 r. oraz kościół św. Józefa
 • klasycystyczny ewangelicki kościół Wszystkich świętych z 1777-83
 • dawna loża masońska z 1819 r.
 • barokowy klasztor i kościół bernardynów z 1658-68 r.
 • kościół Przemienienia Pańskiego z 1603 r.
 • dawny klasztor bernardynek
 • gotycki kościół Bożego Ciała z 1465-75 r.
 • barokowa kaplica z 1726 r. projektu Pompeo Ferrari
 • dawny klasztor karmelitów trzewiczkowych z XV w.
 • późnogotycki kościół św. Marcina z 1516 r.
 • pomnik Adama Mickiewicza z 1859 r.
 • Biblioteka Raczyńskich z 1822-29 r.
 • późnoklasycystyczny hotel "Bazar" z lat 1838-42
 • dawny teatr "Arkadia" z 1879 r.
 • Teatr Polski z 1875 r.
 • neorenesansowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej z 1902 r.
 • późnogotycka psałteria z ok. 1520 r.
 • pałac arcybiskupów z XV - XVI w.
 • budynek Akademii Lubrańskiego z 1518-30
 • pomnik Poznańskiego Czerwca 1956
 • Targi Poznańskie


  pomnik Poznańskiego Czerwca 1956

  Plan: