Ełk - Informacje dodatkowe

Nazwa: Ełk - miasto
Województwo: warmińsko-mazurskie - dawne: suwalskie
Powiat: ełcki
Gmina: Ełk
Ludność: 55846
Kod: 19-300 do 19-305
Tel.: 0-87

Ełk - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Ełk - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Opis:
GospodarkaMiasto Ełk wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Największymi zakładami przemysłowymi są zakłady mięsne "Mazury" S.A., założone w 1907 r. a obecnie produkujące między innymi na rynek Unii Europejskiej. Wysoką pozycję zajmuje również Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej Daewoo-FSO, dawniej wytwórnia osprzętu kablowego. W Ełku rozwija się także przemysł drzewny. W ramach zatwierdzonego w 1992 roku programu "Ełk - miasto ekologiczne" promuje się inwestycje związane z ochroną środowiska.
Komunikacja:Ełk położony jest na przecięciu dróg prowadzących do Grajewa, Augustowa i Olsztyna. Stanowi także węzeł kolejowy; krzyżują się tu linie do Białegostoku (przedłużona do Brześcia, zelektryfikowana w 1990 r.), Korszy, Gołdapi, Olsztyna i Czerwonki. Z Ełku można też wyjechać zabytkową kolejką wąskotorową, obsługującą linię Turów - Zawady Tworki.
Życie kulturalne:Na terenie miasta działa Ełckie Centrum Kultury, któremu podlega między innymi Teatr Amatorski im. J. Węgrzyna. W Ełku pójść też można do kina "Polonia" lub skorzystać z usług Biblioteki Publicznej. Przykładem lokalnych ośrodków kultury jest Osiedlowy Dom Kultury SM "świt".
Sport:W Ełku działa Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - udostępnia mieszkańcom swoje obiekty i organizuje sekcje. W mieście znajdują się korty tenisowe, siłownie, wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów, wioślarski basen treningowy, tor saneczkowy i strzelnica. Można też korzystać z usług Ośrodków Sportów Wodnych oraz kąpielisk miejskich.
Turystyka:Mieszkańcom i przyjezdnym miasto oferuje ciekawe szlaki turystyczne. Na piesze lub rowerowe wycieczki, a zimą narty poleca się szlak im. Michała Kajki (37 km, z Ełku do Skomacka Wielkiego), szlak tatarski (19 km) i trasę Mazur Garbatych z Ełku do Gołdapi (135 km). Rowerem z miasta można się również wybrać do Grajewa, Rajgrodu, Olecka, Augustowa, Orzysza, Szarejku lub Woszczeli. W Ełku zaczynają się też dwie trasy wodne: do Czerwonego Dworu (80 km) i szlak kajakowy prowadzący na jezioro Orzysz (40 km). Ciekawą propozycję turystyczną stanowi możliwość przejażdżki zabytkową kolejką wąskotorową.

Historia:

 • przed XIII w. - dawna osada pruska, a może starożytna, bo w XIX w. Joachim Columbus, rektor szkoły tutejszej, odkrył wielką monetę rzymską, z napisem: Aurelius Caes. Aug. Pii. F.
 • 1273 lub 1298 - krzyżacy pobudowali na wysepce, z miastem dwoma długimi mostami połączonej, zamek obronny.
 • 1425 - osada dostała przywilej miejski od wielkiego mistrza Pawła von Rusdorf
 • 1435 - nadano prawa miejskie osadzie rybackiej naprzeciw zamku
 • 1445 - uczyniono Ełk miastem
 • 1455 - mieszkańcy wsparli wojska polskie w czasie wojny trzynastoletniej
 • 1519 - mieszkańcy wsparli wojska polskie w czasie ostatniej wojny z zakonem, jednak w 1525 r. pozostał Ełk w Prusach Książęcych, a nie przy polskiej Koronie
 • 1546 - ełcki pastor Jan Sandecki-Malecki, przybyły z Krakowa, wydał polski katechizm protestancki
 • 1552 - pastor Jan Sandecki-Malecki otworzył tu drukarnię, wydając m.in. Nowy Testament i katechizm, Ełk stał się obok Królewca największym ośrodkiem polskiego słowa drukowanego na Mazurach i Warmii
 • 1587 - powstała szkoła partykularna dla Polaków
 • 1656 - najazd Tatarów
 • 1669 - miasto otrzymało nowe przywileje, zyskawszy własną radę i sędziów, a dochody z kar szły odtąd do kasy miejskiej
 • 1825 - w powiecie ełckim 88,8% Mazurów
 • 1834 - powstała drukarnia nauczyciela Wilhelma Menzla, stając się z czasem ośrodkiem wydawniczym polskich pism
 • 1858 - pod Ełkiem, w Skomacku, narodził się poeta mazurski, Michał Kajka
 • 1867 - w powiecie ełckim 78,7% mówiących po polsku
 • 1868 - powstała linia kolejowa
 • 1896 - społeczeństwo polskie ufundowało tu polską drukarnię i księgarnię
 • 1931 - w Ełku 8% mówiących po polsku, w okolicach - 70%
 • 1940 - 16500 mieszkańców
 • 1945 - zniszczono Ełk w 45%
 • 1946 - 6 tys. mieszkańców, Polaków
 • 1958 - 22 tysiące mieszkańców; rok ten ogłoszono "Rokiem Kajkowskim"
  ".obsluga_info(105)."więcej o historii Ełku

  www.elk.pl

  Odwiedź:

 • na wyspie na Jeziorze Ełckim pozostałości zamku krzyżackiego - budynek wschodni z XIV-XV w., całkowicie przebudowany w XIX w.
 • domy z XIX i początku XX w.
 • kościół parafialny Najświętszego Serca Jezusowego, dawniej ewangelicki, z lat 1847-50, przebudowany w 1870 r. i w latach 1920-25
 • kosciół katedralny Przemienienia Pańskiego i św. Wojciecha z 1853 r., przebudowany w latach 1920-25, wyposażenie częściowo gotyckie - sanktuarium diecezjalne Matki Bożej Fatimskiej z figurą fatimską ukoronowaną w 1991 r.
 • kościół baptystów z 1908 r.
 • domy XIX-wieczne
 • Wąskotorowa Ełcka Kolej Dojazdowa z 1913 r. - budynki i urządzenia techniczne z I poł. XIX w.
 • pomnik Michała Kajki, poety mazurskiego, urodzonego w pobliskim Skomacku w 1858
 • stanowisko archeologiczne - obozowisko łowców reniferów z późnego paleolitu
 • Pojezierze Ełckie


  zamek krzyżacki na wyspie na Jeziorze Ełckim

  Plan: