Warszawa - Informacje dodatkowe

Nazwa: Warszawa - miasto
Województwo: mazowieckie - dawne: warszawskie
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa
Ludność: 1692854
Kod: 00-001 do 04-998
Tel.: 0-22

Warszawa - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Warszawa - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • od X w. - istniały pojedyncze grody i osady targowo-rzemieślnicze
 • XIII w. - gród książęcy Jazdów, koniec XIII w. - zniszczony
 • 1300 - nadanie praw miejskich nowo powstałej osadzie - zwanej później Starą Warszawą
 • 1447 - nadanie praw miejskich Nowej Warszawie
 • do XVI w. - stolicą Mazowsza
 • 1526 - przejęcie Mazowsza przez króla polskiego
 • od 1569 - miejsce sejmów walnych
 • 1573 - postępowa konfederacja warszawska, gwarantująca różnowiercom pokój religijny, równouprawnienie oraz opiekę państwa
 • od 1573 - miejsce elekcji królów
 • 1596 - po pożarze Wawelu - przeniesienie dworu królewskiego i urzędów koronnych z Krakowa
 • od 1611 - stała siedziba królów
 • 2. połowa XVIII w. - centrum polityczne i kulturowe polskiego oświecenia
 • od 1807 - stolica Księstwa Warszawskiego
 • od 1918 - stolica odrodzonej Polski
 • 15 VIII 1920 - zwycięstwo Polaków nad bolszewikami na przedpolach Warszawy
 • VIII-X 1944 - powstanie warszawskie

  Odwiedź:

 • Stare Miasto częściowo otoczone murami z Barbakanem i basztą Mostową i Nowym Miastem
  - rynek
  - katedra św. Jana
  - kościół jezuitów - sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
  - zespół klasztorny paulinów
  - zespół klasztorny dominikanów
  - zespół klasztorny franciszkanów
  - zespół klasztorny sakramentek
  - zespół klasztorny kapucynów
  - zespół klasztorny karmelitów bosych
  - gotycki kościół NMP
 • zamek królewski
 • Plac Zamkowy z kolumną Zygmunta III Wazy
 • kościół św. Krzyża z sercem Fryderyka Chopina
 • kościół Zbawiciela
 • Łazienki Królewskie
  - Pałac na Wodzie
  - Stara Pomarańczarnia
 • Pałac Branickich
 • Pałac Potockich
 • Pałac Morsztynów
 • Pałac Kazimierzowski
 • Pałac Ostrogskich
 • Pałac Staszica - siedziba PAN
 • Pałac Krasińskich
 • Pałac Namiestnikowski
 • Pałac Mostowskich
 • Pałac Arcybiskupów Warszawskich
 • Katedra polowa Wojska Polskiego
 • Teatr Narodowy
 • Grób Nieznanego Żołnierza
 • Muzeum Narodowe
 • Muzeum Wojska Polskiego
 • Belweder
 • Pałac Kultury i Nauki z lat 1952-55, największy i najwyższy budynek w Polsce, o wysokości 234,5 m, z Salą Kongresową i tarasem widokowym na 30. piętrze
 • kościół jezuitów na Rakowieckiej - sanktuarium św. Andrzeja Boboli  Plan: