Gorzów Wielkopolski - Informacje dodatkowe

Nazwa: Gorzów Wielkopolski - miasto
Województwo: lubuskie - dawne: gorzowskie
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Ludność: 125578
Kod: 66-400 do 66-414
Tel.: 0-95

Gorzów Wielkopolski - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Gorzów Wielkopolski - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Opis:
GospodarkaJako główny ośrodek gospodarczy województwa lubuskiego charakteryzuje się dobrze rozwiniętym przemysłem, zwłaszcza chemicznym, elektrotechnicznym, farmaceutycznym, budowlanym i materiałów budowlanych, maszynowym i włókienniczym. Mimo początkowych trudności wynikających z procesów transformacji liczący się przemysł miasta przystosował się do nowych warunków gospodarki rynkowej. Na koniec 1999, zgodnie z systemem REGON, w mieście zarejestrowanych było 14.885 podmiotów gospodarczych, w tym 342 podmioty z udziałem kapitału zagranicznego.
KomunikacjaMiasto położone jest w bezpośredniej bliskości granicy z Niemcami, będącej zarazem granicą z Unią Europejską (40 km), na skrzyżowaniu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. W Gorzowie Wlkp krzyżują się drogi łączące Skandynawię z państwami Europy Południowej oraz państwa Europy Zachodniej z wschodem i krajami nadbałtyckimi. Posiada dogodne połączenia zarówno drogowe jak i kolejowe z większymi miastami polskimi oraz z oddalonym o niespełna 150 km Berlinem, będącym europejską metropolią.
Kultura i sztukaGorzów to miasto o dużym potencjale kulturalnym. Istnieje tu wiele instytucji, stowarzyszeń oraz grup artystycznych i kulturalnych zajmujących się upowszechnianiem i tworzeniem dóbr kultury w mieście, m.in. Teatr im. Juliusza Osterwy, cztery galerie, Jazz Club "Pod filarami".
Imprezy i wydarzeniaGorzów jest organizatorem ogólnopolskich imprez kulturalnych, np: Konkursu Recytatorskiego "Sacrum w literaturze", Festiwal Taneczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Konfrontacje Fotograficzne, Gorzowskie Spotkania Teatralne, Jesień Jazzowa. Odbywa się tu także Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. Bacha czy Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich "Romane Dyvesa". W czerwcu obchodzone są Dni Gorzowa.

Historia:

 • 1257 - założyli miasto margrabiowie brandenburscy Otto i Jan, z rodu Askańczyków, po zajęciu ziemi lubuskiej (1250), na miejscu dawnej warowni, naprzeciw grodu Santok; po śmierci obydwu (1266-1267) ziemię ich dzieci dziedziczyły, dzieląc się nią wzdłuż linii Warty (dziedzic Otto w 1268 Santok zdobył, lecz książę kaliski Bolesław Pobożny w 1278 gród mu odebrał)
 • koniec XIII w. - kościół farny postawiono (od 1945 katedralny), pod wezwaniem Najświętszej Panny Maryi, zwano też miasto - Kobyla Góra
 • 1329 - trzyletni rozejm tu zawarto, pokojem landsberskim zwany, między królem Władysławem Łokietkiem, którego Wincenty z Szamotuł reprezentował a Ludwikiem Wittelsbachem, margrabią brandenburskim. Rozejmu owego Łokietek potrzebował dla walki z krzyżakami
 • XIV-XV w. - dzięki drodze wodnej i prawie składu wzbogacił się Gorzów, pośrednicząc w handlu między śląskiem, Brandenburgią, Wielkopolską i Pomorzem; miasto otoczono murami
 • 1402-1454 - siedzieli tu krzyżacy
 • 1618-1648 - czterokrotnie, podczas wojny trzydziestoletniej, miasto niszczono
 • XVIII w. - miasto rozbudowało się dzięki odbywającym się tu targom przemysłu lekkiego
 • 1772-1774 - zbudowano Kanał Bydgoski, co przyczyniło się do rozwoju miasta, które miało miasto swój port rzeczny
 • 1925 - było 43300 mieszkańców, w tym 3680 katolików
 • 1939 - 48 tysięcy mieszkańców
 • 1945 - w Polsce, połowa miasta była zniszczono, ocalał kościół farny (katedralny) - w Gorzowie osiadł administrator apostolski dla Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, w maju powstała szkółka dla 105 polskich dzieci
 • 1946 - 19700 mieszkańców
 • 1958 - 49500 mieszkańców
 • 1971 - powstała pierwsza w mieście szkoła wyższa

  Odwiedź:

 • katedra - cenny zabytek architektury wczesnogotyckiej, z fragmentami romańskimi z początku XIV w., wzniesiona z cegły na granitowej podbudowie, w 1621 r. nadbudowano ośmioboczną nadstawę, zwieńczoną charakterystycznym barokowym hełmem
 • mury miejskie - pozostałości miejskich fortyfikacji z początku XIV w.
 • spichlerz z XVIII w. - bogata i urozmaicona konstrukcja ciesielska
 • pałacyk - willa w stylu neoklasycystycznym, do 1945 r. własność H. Paukscha, właściciela fabryki i długoletniego radnego (honorowy obywatel Landsberga), oOdrestaurowana w 1975 r. mieści Miejski Dom Kultury
 • zespół willowo-parkowy
  - Muzeum w willi wybudowanej około 1903 r. na zlecenie fabrykanta gorzowskiego Gustawa Schroedera
  - park o powierzchni 3,3 ha posiada formę uwarunkowaną naturalną rzeźbą terenu oraz zasadami estetycznymi typowymi dla początków XX w.
 • Park Krajobrazowy - czas realizacji kompleksu przypadał na lata 1885-1887. W układzie kompozycyjnym parku zwraca uwagę ścisłe powiązanie parku z historyczną aleją lipową. Drzewostan obejmuje 47 gatunków, w tym drzewa o charakterze pomników przyrody.
 • spichlerz trzykondygnacyjny, konstrukcja szkieletowa z początku XIX w., oblicowana cegłą pod koniec tegoż stulecia.
 • kościół w stylu modernistycznym z lat 1928-30. Wzniesiony na planie centralnym - rotunda z kopułą na gurtach - wzbogaconym od strony zachodniej ażurową wieżą, wnętrze na planie krzyża greckiego, ukształtowane teatralnie z wewnętrzną emporą; pierwotnie kościół protestancki, po 1945 r. katolicki

  Oficjalna strona:
  http://www.gorzow.pl/


  katedra
  fot. M. i E. Wojciechowscy

  Plan: