Lublin - Informacje dodatkowe

Nazwa: Lublin - miasto
Województwo: lubelskie - dawne: lubelskie
Powiat: Lublin
Gmina: Lublin
Ludność: 355998
Kod: 20-001 do 20-900
Tel.: 0-81

Lublin - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Lublin - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • X i XI w. - osada targowa
 • XII w. - powstał obronny gród kasztelański
 • XIII w. - okres najazdów Tatarów, Rusinów, Jaćwingów i Litwinów
 • 1259 - Tatarzy pod wodzą Burundaja najechali na miasto
 • 1317 - nadanie praw miejskich przez Władysława Łokietka
 • 1341 - Kazimierz Wielki wybudował zamek i otoczył miasto murami
 • 1474 - Lublin stolicą województwa lubelskiego
 • 1795 - w zaborze austriackim
 • 1809 - w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - w Królestwie Polskim
 • 1918 - utworzenie niepodległego rządu niepodległej Polski

  Odwiedź:

 • archikatedra lubelska św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, barokowa z XVI-XVIII w., z klasycystyczną fasadą z około 1820 r. zaprojektowaną przez A. Corazziego, z barokowym wystrojem wnętrza i polichromią iluzjonistyczną
 • brama - Wieżą Trynitarska
 • dawne kolegium jezuitów
 • zespół klasztorny dominikanów:
  - bazylika św. Stanisława Biskupa, późnogotycka o barokowej dekoracji stiukowej XVII w. i polichromii, z Kaplicą Firlejowską - najcenniejszy zabytek sakralny Lublina
  - klasztor dominikanów
 • obronna Brama Krakowska, gotycko-renesansowa z XVI w., przebudowana w XIX w., obecnie Muzeum Historii Miasta Lublina
 • Brama Grodzka z XVIII w.
 • stary ratusz (Trybunał Koronny) z XVI w., przebudowany w XVII i XVIII w., obecnie muzeum
 • kamienice staromiejskie z XVI-XVIII w. na rynku
 • pałac Czartoryskich
 • Wieża Trynitarska, siedziba Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej
 • zamek królewski z XIV w.:
  - budynek bramny z XVII w.
  - cztery wieże
  - kaplica św. Trójcy XIV w. z cenną polichromią rusko-bizantyjską z pocz. XV w.
  - muzeum z kolekcją malarstwa
  - pomnik Lwowa z 1995 r.
 • szpital św. Łazarza
 • kościół św. Wojciecha z XVII w. o elementach renesansowych
 • kościół św. Agnieszki z zespołem klasztornym opactwa augustianów
 • zespół klasztorny bernardynów
  - kościół Nawrócenia św. Pawła, pierwotnie późnogotycki, przebudowany jako późnorenesansowy
  - klasztor bernardynów z XVI-XVII w., rozbudowany w stylu barokowym
 • kirkut żydowski założony w 1555 r.
 • cerkiew Przemienienia Pańskiego
 • dawny zespół klasztorny misjonarzy:
  - późnobarokowy kościół Przemienienia Pańskiego z początku XVIII w., o rokokowym wystroju wnętrza
  - barokowy budynek klasztorny, z XVIII w., obecnie seminarium duchowne
 • pomnik Unii Lubelskiej
 • dworek Wincentego Pola
 • Skansen Wsi Lubelskiej skupiajacy drewniane budynki z terenu lubelszczyzny
 • hitlerowski obóz koncentracyjny w Majdanku

  Oficjalna strona:
  http://www.lublin.pl/


  zamek

  Plan: