Łódź - Informacje dodatkowe

Nazwa: Łódź - miasto
Województwo: łódzkie - dawne: łódzkie
Powiat: Łódź
Gmina: Łódź
Ludność: 774004
Kod: 90-001 do 94-201
Tel.: 0-42

Łódź - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Łódź - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • 1332 - najdawniejsza wzmianka
 • 1423 - lokalizacja miasta na prawie magdeburskim
 • 1433 - potwierdzenie praw miejskich
 • 1772 - pod zaborem pruskim
 • 1807 - Łódź w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - w Królestwie Polskim
 • 1866 - miasto uzyskało połączenie kolejowe
 • 1919 - Łódź została miastem wojewódzkim
 • 1920 - miasto siedzibą diecezji kościoła rzymskokatolickiego

  Odwiedź:

 • katedra św. Stanisława Kostki i pałac biskupi
 • neogotycki kościół NMP z lat 1888-97
 • Plac Wolności z klasycystycznym ratuszem z 1827 r.
 • ulica Piotrkowska
 • eklektyczne i secesyjne kamienice z XIX i XX w.: willa L. Kindermanna, willa R. Schimmela, willa L. Rappaporta, willa J. Kestenberga i inne
 • Grób Nieznanego Żołnierza
 • pasaż Meyera - zespół eklektycznych pałaców z 1886 r.
 • zespół klasztorny franciszkanów:
  - kościół św. Antoniego z lat 1702-23
  - budynek klasztorny z 2. połowy XVIII w.
 • neobizantyjska katedra prawosławna św. Aleksandra Newskiego z 1884 r.
 • eklektyczny kościół Podwyższenia świetego Krzyża z 1867 r.
 • pałac F. W. Schweikerta przy ul. Piotrkowskiej 262, mieści się tu Ośrodek Studiów Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego
 • pałace rodziny Poznańskich:
  - neobarokowy pałac Izraela Poznańskiego z końca XIX w. , obecnie Muzeum Historii Miasta Łodzi
  - neorenesansowy pałac Poznańskich z początku XX w. przy ul. Gdańskiej, obecnie Akademia Muzyczna
  - pałac Poznańskich przy ul. Więckowskiego, obecnie Muzeum Sztuki
 • pałac Scheiblera z 1866 r., obecnie Muzeum Kinematografii
 • osiedle robotnicze i pałac "Księży Młyn", zbudowany w latach 1875-1879 dla Matyldy i Edwarda Herbstów, obecnie oddział Muzeum Sztuki, prezentujący wyposażenie pałaców fabrykanckich przełomu stuleci
 • klasycystyczna fabryka z 1835 r., mieści się tu Centralne Muzeum Włókiennictwa
 • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne
 • stare cmentarze przy ulicy Ogrodowej
 • cmentarz żydowski na Bałutach - największa metropolia żydowska w Europie z grobami 200 tys. osób

  Oficjalna strona: http://www.lodz.pl/

  Plan: