Starogród - Informacje dodatkowe

Nazwa: Starogród - wieś
Województwo: kujawsko-pomorskie - dawne: toruńskie
Powiat: chełmiński
Gmina: Chełmno
Ludność: 520
Poczta: 86-251

Starogród - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Starogród - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Odwiedź:

  • na wysokim cyplu wysuniętym w dolinę Wisły
    - pozostałości zamku krzyżackiego z 1242 r.
    - stanowisko archeologiczne - grodzisko średniowieczne
  • późnobarokowy kościół parafialny św. Barbary z 1754 r.
  • plebania z XVIII/XIX w.
  • Jezioro Starogrodzkie
  • Pojezierze Chełmińskie
  • dolina Wisły ze stromą skarpą - Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły utworzony w 1999 r.