Raków - Informacje dodatkowe

Nazwa: Raków - wieś
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: kielecki
Gmina: Raków
Ludność: 1200
Poczta: 26-035

Raków - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Raków - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Historia:

 • 1569 - miasto założył Jan Sienieński, kalwin żonaty z arianką, ogłaszając w nim tolerancję religijną, co zapoczątkowało napływ arian (sekta chrześcijańska negująca istnienie Trójcy Swiętej), zwących się braćmi polskimi
 • 1575 - założono drukarnię ariańską kierowaną przez Aleksego Rodeckiego, a następnie przez braci Sternackich, rozwuijało się rzemiosło, powstała papiernia i fabryka sukna
 • początek XVII w. - wielki rozwój Rakowa
 • 1602 - Jakub Sieniński, syn założyciela miasta, po przyjęciu arianizmu założył szkołę zwaną "akademią rakowską", do której przybywali uczniowie nawet zza zagranicy, powstała nazwa "Athenae Sarmaticae" (Sarmackie Ateny)
 • 1638 - uchwała sejmowa nakazała zniesienie rakowskiego zboru, szkoły i drukarni
 • 1658 - wygnanie arian z Polski skutkiem ich stanięcia po stronie króla szwedzkiego Karola Gustawa
 • XVII/XVIII w. - upadek miasta
 • 1870 - odebranie praw miejskich jako represja za udział w powstaniu styczniowym
  więcej o Rakowie

  Odwiedź:

 • barokowy kosciół parafialny św. Anny zwany "klasztorkiem" z połowy XVII w., należący w XVII w. do reformatów, z cennym wyposażeniem z wczesnego baroku
 • ariański budynek zwany domem ministra zboru
 • pomnik na rynku
 • głaz z tablicą upamiętniającą 400-lecie Rakowa umieszczoną w 1969 r.
 • zalew Chańcza na rzece Czarnej


  kościół
  fot.
  www.arianin.prv.pl