Boguchwała - Informacje dodatkowe

Nazwa: Boguchwała - wieś
Województwo: podkarpackie - dawne: rzeszowskie
Powiat: rzeszowski
Gmina: Boguchwała
Ludność: 5500
Poczta: 36-040

Boguchwała - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Boguchwała - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Historia:

 • 1373 - pierwsza wzmianka historyczna
 • 1417 - wieś własnością Mikołaja Piotraszewskiego, szlachcica czerwonoruskiego, stąd dawna nazwa Piotraszówka
 • 1461 - zbudowano drewniany kościół pod wezwaniem św. Doroty ufundowany przez właściciela wsi
 • do połowy XVI w. - w posiadaniu rodziny Piotraszewskich
 • 1561 - własność Lizęgów
 • 1624 - spalenie przez Tatarów cześci Pietraszówki
 • 1650 - przeszła na własnośćy Ustrzyckich
 • 1724 - Piotraszówka i sąsiednie folwarki własnością Teodora Konstantego Lubomirskiego
 • 1728 - prawa miejskie nadane przez króla Augusta II Sasa staraniem Lubomirskiego
 • 1728 - Lubomirski zmienił nazwę na Boguchwała
 • 1725-29 - wybudowano kościół św. Stanisława i letnią rezydencję Lubomirskich
 • 1763 - nowym właścicielem Boguchwały został generał Paweł Starzyński
 • XIX w. - w posiadaniu Straszewskich
 • 1901 - majątek Boguchwalski przeszedł w ręce inż. Zenona Suszyckiego
 • 1921 - przekazanie majątku przez Wandę Suszycką na rzecz państwa polskiego - utworzenie Fundacji Naukowo-Rolniczej im. Zenona i Wandy Suszyckich
  więcej o historii Boguchwały

  Odwiedź:

 • dwór Lubomirskich
 • kościół ufundowany w latach 1725-29 przez Teodora Konstantego Lubomirskiego
 • brama wjazdowa do Dworku Lubomirskich
 • pomnik 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem
 • nowy kościół z 1990 r.
  więcej o Boguchwale + legendy


  pałac Lubomirskich
  fot. E. i M. Wojciechowscy