Oleśnica - Informacje dodatkowe

Nazwa: Oleśnica - miasto
Województwo: dolnośląskie - dawne: wrocławskie
Powiat: oleśnicki
Gmina: Oleśnica
Ludność: 36968
Tel.: 0-71
Poczty: 56-400 3 Maja 50/52 • 56-401 Krzywoustego 12 • 56-402 Pl. Zwycięstwa 1 • 56-408 Wileńska 14 • 56-409 Wojska Polskiego 54

Oleśnica - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Oleśnica - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • XI w. - istniała osada handlowa
 • 1189 - pierwsza wzmianka nazwy Olsnicz
 • 1247 - gród kasztelański
 • 1255 - nadanie praw miejskich, powstałą tu pierwsza na ziemiach polskich komandoria templariuszy
 • od 1329 r. - miasto pod zwierzchnictwem Czech
 • XVI-XVII w. - rozwój rzemiosła i handlu
 • XVIII w. - rozwój przędzalnictwa
 • od 1742 - w granicach Prus
 • 1943-45 - obóz pracy przymusowej, poważne zniszczenia wojenne
 • do 1945 - nosiło nazwę Oels
 • 1945 - miasto w granicach Polski
 • 1946-1975 - miasto siedzibą powiatu

  Odwiedź:

 • zamek książąt oleśnickich z początku XIV w., przebudowany w stylu renesansowo- manierystycznym w XVI w.:
  - arkadowy dziedziniec, restaurowany w XIX-XX w.
  - obwarowania bastionowe z XVII w.
  - Oddział Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu
 • późnogotycki kościół parafialny św. Jana Ewangelisty, przebudowany, dawniej zamkowy z XIV-XV w., z zabytkowymi nagrobkami
 • fragmenty murów miejskich z Bramą Wrocławską
 • gotycki kościół NMP i św. Jerzego, z końca XIV w., o interesującym zwieńczeniu wieży, obecnie prawosławny
 • barokowy kościół św. Trójcy z 1744 r.
 • kościół Zbawiciela, dawna synagogoa
 • ratusz
 • dawna bożnica XIV w., przebudowana na arsenał, obecnie kościół ewangelicko-augsburski
 • domy z XVIII-XIX w.


  dziedziniec zamkowy w Oleśnicy

  Plan: