Błonie - Informacje dodatkowe

Nazwa: Błonie - miasto
Województwo: mazowieckie - dawne: warszawskie
Powiat: warszawski zachodni
Gmina: Błonie
Ludność: 12191
Tel.: 0-22
Poczta: 05-870 Targowa 3a

Błonie - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Błonie - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • XI-XIII w. - gród wraz z kasztelanią, nad Utratą 2 km od dzisiejszego miasta
 • 1257 - Konrad II osadził kanoników regularnych z Czerwińska, zapis nazwy miasta
 • 1380 - prawa miejskie chełmińskie
 • koniec XIV w. - siedziba powiatu
 • koniec XV w. - siedziba starostwa niegrodowego, mniejszość żydowska
 • XVII-XVIII w. - upadek miasta
 • 1794 - zwycięska dla powstańców kościuszkowskich bitwa z wojskami pruskimi
 • 1795 - w zaborze pruskim
 • 1807 - w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - w Królestwie Polskim
 • 1903 - połączenie kolejowe,li>po I wojnie światowej - w Polsce
 • 1939 - niemiecki obóz przejściowy
 • 1940-41 - Niemcy utworzyli tu getto
 • początek XX w. - rozwój miasta

  Odwiedź:

 • ratusz klasycystyczny z XIX w., odbudowany na początku XX w.
 • kościół parafialny św. Trójcy, pierwotnie wczesnogotycki, przebudowany
 • zajazd z 1779 r., gdzie podobno doszło do spotkania Marii Walewskiej z Napoleonem
 • rzeka Utrata
 • w Rokitnie barokowy kościół parafialny
 • w Rokitnie stanowisko archeologiczne zwane: "Łysą Górą", 2 km E od Błonia, nad rzeką Utratą: owalne grodzisko stożkowate z XII-XIII w., z wałami drewniano-ziemnymi i stożkiem w środku, oddzielonym od pozostałej części wałem i fosą, archeolodzy odkryli tu m.in. pozostałości warsztatu jubilerskiego

  Plan: