Lipsk - Informacje dodatkowe

Nazwa: Lipsk - miasto
Województwo: podlaskie - dawne: suwalskie
Powiat: augustowski
Gmina: Lipsk
Ludność: 2520
Tel.: 0-87
Poczta: 16-315

Lipsk - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Lipsk - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Opis:
Gospodarka:Lipsk jest niewielkim osrodkiem usługowo-przemysłowym. Mieszczą się tu zakłady przemysłu elektrotechnicznego.
Komunikacja:Do Lipska prowadzą drogi z Dąbrowy Białostockiej i Augustowa. Miasto leży 13 km od granicy z Białorusią.
Życie kulturalne:Życie kulturalne miasta skupia się wokół Towarzystwa Przyjaciół Lipska. Działa Społeczne Muzeum Regionalne i Izba Pamięci Narodowej w której prezentowane są eksponaty związane z historia i kulturą miasta i jego okolic. Lipsk jest ośrodkiem tkactwa ludowego i pisankarstwa.

Historia:

 • 1564 - pierwsza wzmianka o wsi królewskiej
 • 1580 - otrzymanie praw miejskich magdeburskich za panowania Stefana Batorego
 • XVII w. - zniszczony w czasie wojen szwedzkich
 • 1795 - Lipsk znalazł się pod zaborem pruskim
 • 1807 - miasto w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - w Królestwie Polskim
 • po I wojnie światowej w Polsce
 • 1867 - utracił prawa miejskie
 • II wojna światowa - zniszczony w 70%, w 1941 eksterminacja Żydów przez niemieckiego okupanta, z Lipska pochodzi Marianna Birernacka (oddała życie za bratową będącą w stanie błogosławionym, beatyfikowana wśród 108 męczenników II wojny światowej przez Jana Pawła II w 1999 r.) oraz błogosławiona siostra Sergia Julia Rapiej (beatyfikowana w 2000 r. wśród jedenastu męczenniczek z Nowogródka ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, aresztowanych przez gestapo 31 lipca 1943 r. i następnego dnia rozstrzelanych w pobliskim lesie
 • 1983 - Lipsk odzyskał prawa miejskie

  Odwiedź:

 • układ urbanistyczny z 2. połowy XVI w.
 • neogotycki kościół Matki Boskiej Anielskiej z 1906 r. z obrazem Matki Bożej Bazylianki z XVI w. pochodzącym z dawnej cerkwi grekokatolickiej, ukoronowanym w 2001 r.
 • Społeczne Muzeum Regionalne i Izba Pamięci Narodowej
 • cmentarz żydowski
 • w Lubinowie cmentarz rosyjski z czasów I wojny światowej
 • w Rygałówce kościół z lat 1903-04
 • rezerwat leśny - Kuriańskie Bagno
 • rzeka Biebrza, ponadto przez teren gminy przepływają Wołkuszanka, Wołkuszek i Niedźwiedzica

  Plan: