Knyszyn - Informacje dodatkowe

Nazwa: Knyszyn - miasto
Województwo: podlaskie
Powiat: moniecki
Gmina: Knyszyn
Ludność: 2844
Tel.: 0-85
Poczta: 19-120 1 Maja 10

Knyszyn - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Knyszyn - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

 • 1569 - Knyszyn otrzymał prawa miejskie magdeburskie
 • 1571 - jest siedzibą starostwa niegrodowego w ziemi bielskiej
 • koniec XVI w. - miasto stał się ośrodkiem kalwinizmu
 • 1795 - znalazł sie pod zaborem pruskim
 • 1807 - został włączony do Rosji
 • l. 1939-41 - był pod okupacją radziecką

  Odwiedź:

 • Późnogotycki kościół z 1520 r.
 • Drewniany lamus obok plebanii z początku XIX w.
 • Pomnik Zygmunta Augusta