Kcynia - Informacje dodatkowe

Nazwa: Kcynia - miasto
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: nakielski
Gmina: Kcynia
Ludność: 4712
Tel.: 0-52
Poczta: 89-240

Kcynia - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Kcynia - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Opis:
Kultura i sztuka ludowaKcynia jest ośrodkiem folkloru pałuckiego. Słynie z haftu, koronkarstwa i rzeźby w glinie. Działa tu ludowa kapela "Pałuki".

Historia:

 • 1223 - ugoda w Kcyni podczas konfliktu między Władysławem Odońcem, jednym z książąt piastowskich, a jego stryjem Władysławem Laskonogim
 • 1262 - lokacja miasta na prawach magdeburskich
 • XV-XVI w. - Kcynia była siedzibą starostwa
 • 1441 - potwierdzenie praw miejskich
 • 1772 - Kcynia znalazła się pod zaborem pruskim
 • 1788 - miasto zniszczył wielki pożar
 • 1807 - miasto w Księstwie Warszawskim
 • 1815 - ponownie w granicach Prus
 • 1919 - Kcynia powróciła do Polski

  Odwiedź:

 • późnobarokowy zespół klasztorny karmelitów, wzniesiony w latach 1788-90:
  - trzynawowy kościół Wniebowzięcia NMP
  - skrzydło dawnego klasztoru
  - krużganek wokół dziedzińca odpustowego
 • - kalwaria z kaplicami w narożach
 • późnogotycko-renesansowy kościół św. Michała z 1631 r. o sklepieniem krzyżowym i wczesnobarokowymi rzeźbami w ołtarzu głównym
 • klasycystyczny dwór z 1. połowy XIX w.