Wrocław - Informacje dodatkowe

Nazwa: Wrocław - miasto
Województwo: dolnośląskie - dawne: wrocławskie
Powiat: Wrocław
Gmina: Wrocław
Ludność: 636268
Kod: 50-041 do 54-612
Tel.: 0-71

Wrocław - Zobacz w serwisie mapa.szukacz.pl

Wrocław - Zobacz, czy jest więcej miejscowości o tej nazwie ...

Herb:

Historia:

  • neolityt - cmentarzyska z tego okresu na przedmieściach miasta w Oporowie i Krzykach
  • VIII-VI w. p.n.e. - w Osobowicach grodzisko kultury łużyckiej (na planie prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, z wałami) na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych
  • 2 . połowa X w. - w zachodniej części wyspy Ostrów Tumski powstał gród z wałami drewniano-ziemnymi konstrukcji przekładkowej o wysokości około 10 m, z rezydencją władcy i kościołem św. Marcina
  • 1000 - pierwsza historyczna data dotycząca Wrocławia
  • XI-XII w. - utworzenie kilku osad na lewym brzegu Odry
  • XI w. - Wrocław ważnym ogniwem w systemie obronny państwa polskiego
  • od 1138 - stolica dzielnicy śląskiej
  • XII w. - w powstałej w XI w. osadzie targowej na Ołbinie zbudowano kościół św. Michała (rozebrany w XVIII w.) i opactwo benedyktynów z kościołem NMP i św. Wincentego (rozebrany w XVIII w., jego portal znajduje się w kościele św. Marii Magdaleny)
  • 2. połowa XII w. - budowa katedry z ciosów granitowych, której relikty znaleziono pod posadzką obecnej katedry gotyckiej oraz kościoła kanoników regularnych NMP (pod posadzką dzisiejszego kościoła z XIV w.
  • około 1226 - bł. Czesław założył klasztor dominikański przy kościele św. Wojciecha (za rządów Henryka Brodatego), zaś w 1236 r. sprowadzono franciszkańów
  • 1241 - prawa miejskie
  • 1241 - najazd Tatarów zniszczył miasto lewobrzeżne
  • 1261 - miasto otrzymuje prawa magdeburskie, budowa murów obronnych
  • 1263 - Henryk III założył Nowe Miasto
  • 1267 - powstała pierwsza szkoła miejska przy parafii św. Marii Magdaleny
  • 1274 - prawo składu nadane przez księcia Henryka IV Probusa
  • XIII/XIV w. - rozwój Wrocławia, włączenie Nowego Miasta
  • 1335 - miasto wraz ze śląskiem przechodzi pod zwierzchnictwo Czech
  • 1526 - miasto pod rządami Habsburgów
  • 1742 - miasto pod rządami Prus

    Odwiedź:

  • katedra św. Jana Chrzciciela z lat 1244-1419
  • ratusz gotycki, wzmiankowany w 1299 r.
  • kościół św. Krzyża i św. Bartłomieja, ufundowany w 1288 r. przez księcia Henryka IV Probusa
  • dawne Orphanotrophaeum - sierociniec dla niezamożnej młodzieży szlacheckiej
  • kościół św. Idziego - najstarsza, zachowana ceglana budowala kościelna Wrocławia z 1. połowy XIII w., na Ostrowie Tumskim
  • kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku - pierwotnie romański z XII w.
  • biblioteka uniwersytecka na Piasku - barokowy gmach dawnego klasztoru augustianów
  • gmach wydziału Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego - dawny klasztor norbertański
  • kościół i klasztor bernardynów, a obecnie Muzeum Architektury
  • gotycki kościół św. Marii Magdaleny z romańskim poralem przeniesionym z opactwa na Ołbinie
  • Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne przy ul. Kazimierza Wielkiego 33
  • filharmonia
  • Bastion Kaletniczy
  • Panorama Racławicka
  • Collegium Maximum, główny gmach Uniwersytetu
  • biblioteka Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich
  • opera
  • pomnik Aleksandra Fredry
  • dawny szpital św. Anny
    więcej o Wrocławiu


    katedra św. Jana Chrzciciela

    Plan: